Encyklopedia masażu

Artretyzm

Artretyzm (łac. arthritis, dna moczanowa, skaza moczanowa): przewlekła choroba wywołana zaburzeniami przemiany materii, charakteryzująca się odkładaniem w stawach głównie kwasu moczowego i jego soli, co powoduje stany zapalne, ból, utratę elastyczności i ruchomości stawów, czasami uszkodzenie ich powierzchni. Najczęściej zaatakowane zostają te stawy, które narażone są z powodu niewłaściwej postawy oraz dużej nadwagi (stawy biodrowe, kolanowe, łokciowe).

Zespół Sudecka

Zespół Sudecka to choroba, która doprowadza do stopniowego zaniku (dystrofii) mięśni i ubytku kości. Niewyleczona na czas może doprowadzić do upośledzenia chorej części ciała, a dalej do kalectwa. Na jej rozwój narażone są przede wszystkim osoby po złamaniach kości, urazach stawów czy odmrożeniach. Rzadki zespół chorobowy, charakteryzujący się bólem i obrzękiem kończyny połączony z zaburzeniami krążenia w obrębie tejże kończyny, zmianami troficznymi skóry i osteoporozą w obrębie zajętej kończyny.

Twardnienie zanikowe boczne (SLA)

Twardnienie zanikowe boczne, inaczej SLA (łac. sclerosis lateralis amyotrophica). Choroba o bardzo indywidualnym przebiegu. Wielosystemowa. Brak możliwości określenia podstawowych, wspólnych dla wszystkich chorych, objawów. Póki co, choroba nieuleczalna. Postępująca choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do niszczenia komórek rogów przednich rdzenia kręgowego, jąder nerwów czaszkowych rdzenia przedłużonego oraz neuronów drogi piramidowej, czyli wybiórczego uszkodzenia obwodowego (dolnego) i ośrodkowego (górnego) neuronu ruchowego.

Reguła Arndt-Schulza

Reguła Arndt-Schulza

dotyczy zastosowania siły bodźca, np. podczas masażu. Według tej reguły, słabe bodźce podtrzymują procesy życiowe, bodźce o średnim natężeniu działają pobudzająco, silne bodźce wpływają hamująco na procesy życiowe albo wywołują reakcje paradoksalne, natomiast bardzo silne bodźce znoszą te procesy. Z reguły tej wynika, że najkorzystniej jest stosować bodźce o średnim natężeniu, dostosowane do indywidualnej reaktywności osoby masowanej, przez co uzyskuje się najlepsze efekty lecznicze.

Neurotmesis

Neurotmesis tocałkowite przerwanie włókien osiowych i ich osłonek. Objawy kliniczne: obraz trwałego, całkowitego, porażenia obwodowego, brak możliwości powrotu do stanu prawidłowego, często stwierdza sie obesność nerwiaków, koniecznośc leczenia chirurgicznego

Axonotmesis

Axonotmesis to całkowite przerwanie włókien osiowych przy zachowaniu osłonek. Objawy kliniczne: pełny obraz porażenia obwodowego z zanikiem mięśni  i odczynem zwyrodnienia, możliwy powrót do stanu prawidłowego po dłuższym okresie leczenia. Regenaracja rozpoczyna sie w ok. 50 dni od uszkodzenia.

Dział Muzeum Masażu

Najnowsze hasła:

Zbiór informacji dotyczących starych technik, nazewnictwa, narzędzi używanych we wszelkich terapiach, rękoczynach, w masażu...

Dział Encyklopedia Masażu

Najnowsze hasła:

Artretyzm (łac. arthritis, dna moczanowa, skaza moczanowa): przewlekła choroba wywołana zaburzeniami przemiany materii, charakteryzująca się odkładaniem w stawach głównie kwasu moczowego i jego soli...
Zespół Sudecka to choroba, która doprowadza do stopniowego zaniku (dystrofii) mięśni i ubytku kości. Niewyleczona na czas może doprowadzić do upośledzenia chorej części ciała, a dalej do kalectwa. Na...
Twardnienie zanikowe boczne, inaczej SLA (łac. sclerosis lateralis amyotrophica). Choroba o bardzo indywidualnym przebiegu. Wielosystemowa. Brak możliwości określenia podstawowych, wspólnych dla...
Reguła Arndt-Schulza dotyczy zastosowania siły bodźca, np. podczas masażu. Według tej reguły, słabe bodźce podtrzymują procesy życiowe, bodźce o średnim natężeniu działają pobudzająco, silne bodźce...

Dział Ludzie Masażu

Najnowsze hasła:

Satyarthi Peloquin. Jest Trenerem Pracy z Ciałem (Bodywork Trainer), prowadzi szkolenia, których tematem jest Współuzależnienie (Co-Dependency) oraz jest Liderem Seminariów - Ścieżka Miłości (the...
Eva Reich. Urodziła się w rodzinie psychoanalityków Wiedniu w 1924 r. Mieszkała w Pradze i w Berlinie a w 1938 wyemigrowała do Ameryki uciekając przed prześladowaniami nazistowskim. Była jedną z...
Saionji Masayuki, dr, jego prawdziwe nazwisko to Saiki Otsuki – śp twórca, założyciel i dyrektor MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU PREWENCJI MEDYCZNEJ W TOKIO, ur. 18 listopada 1943, zmarł 28 lutego 2005r...
Dr Ida P. Rolf. Urodziła się w 1896 Nowym Jorku, dorastała na Bronxie. W roku 1916 ukończyła Bernard College. W 1920 uzyskała tytuł doktorski w dziedzinie biochemii na Columbia University College of...