1. Tylko użytkownik, zalogowany, posiadający – konto rozszerzone*, może zaproponować** artykuł/aktualność - tekst musi dotyczyć szeroko pojętej branży masażu.
 2. Proponowanie treści odbywa się przy pomocy wysuwanego z lewej strony panelu - SERWIS START, zakładka zaproponuj treść/produkt
 3. Każdy zarejestrowany Użytkownik może zamieścić artykuł sponsorowany - zasady zamieszczania materiałów reklamowych znajdują się w sekcji: Reklama
 4. Nie wolno zamieszczać tekstów reklamowych***, jawnych i ukrytych, treści nawołujących do nienawiści na jakimkolwiek tle, niecenzuralnych, nielegalnych, łamiących prawa autorskie. Takie treści nie będą publikowane!
 5. Publikacja może zawierać tekst długości do 3600 znaków (ok. 2 str. A4) oraz do 3 ilustracji/zdjęć. Po zaakceptowaniu jej przez Redakcję SM, publikacja pojawi się na łamach SM w ciągu 24 godzin. Jeżeli jednak publikacja będzie zawierać więcej niż umówiona ilość znaków/zdjęć (ilustracji), okres jej publikacji znacznie się wydłuży. Redakcja zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w nadesłanym tekście/zdjęciach, w porozumieniu z autorem tekstu.
 6. Podczas dodawania propozycji artykułu należy zaznaczyć opcję:
  Oświadczam, że jestem autorem/współautorem niniejszych, zaproponowanych treści (w tym zaproponowanych zdjęć) i przysługują mi do nich wszelkie, autorskie prawa majątkowe oraz oświadczam, że wyrażam zgodę na ich wieczyste, nieodpłatne publikacje na łamach portalu Serwis-Masażysta.pl, dostępnego w Internecie pod adresem http://www.serwis-masazysta.pl.
  Oświadczam, że moje dane osobowe podane w II etapie rejestracji są prawdziwe i to ja ponoszę odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. SM ma wyłączne prawo do publikacji i przetwarzania proponowanej treści w tym nadesłanych zdjęć/ilustracji.
 8. Materiały użyte jako ilustracje muszą mieć pochodzenie legalne, autor musi być ich właścicielem lub posiadać prawa do ich rozpowszechniania, publikacji. Wszelkie ilustracje, zdjęcia nie będące własnością autora, naruszające prawa autorskie - zostaną usunięte przez Redakcję SM lub Administrację.
 9. Właściciel portalu Serwis-Masażysta.pl (SM), którym jest Serwis Masazysta Sp. z .o.o. - ma wyłączne prawo do dysponowania nadesłaną treścią artykułu, przy zachowaniu autorstwa autora tekstu.
 10. Jeżeli nie akceptujesz powyższych pkt niniejszego regulaminu – nie proponuj treści!
 11. Redakcja SM pozostawia sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.


*     więcej dowiesz się z pomocy
**   zobacz jak możesz zaproponować artykuł/aktualność/wydarzenie
*** nie dotyczy artykułów sponsorowanych