Zasady ogólne

 1. Sklep internetowy na naszej stronie jest częścią portalu Serwis Masażysta
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.Serwis-Masazysta.pl jest:
  • Serwis-Masażysta Sp. z o.o.
  • 02-548 Warszawa
  • ul. Różana 21 lok. 10
  • NIP 5213630242
  • REGON 146088020
  • KRS 0000418108
  • zwany dalej SM/sklep
 3. SM/sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Zakupy w naszym sklepie realizowane są drogą elektroniczną i/lub wysyłkową. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na www.Serwis-Masazysta.pl
 4. SM/sklep realizuje zamówienia tylko z terytorium Polski.
 5. SM/sklep sprzedaje własne towary/usługi oraz jest Pośrednikiem w sprzedaży towarów/usług innych renomowanych dostawców, prosimy zapoznać się z regulaminem danego producenta/dostawcy sprzętu.
 6. SM/sklep na wszystkie zakupione towary/usługi wystawia dowód zakupu w postaci faktury zakupu.
 7. SM/sklep jest płatnikiem VAT
 8. Wszystkie ceny towarów, usług znajdujących się w ofercie SM/sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Kupującym w sklepie internetowym SM/sklep może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna zwana dalej Kupującym.
 10. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym SM/sklep przez Kupującego jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Składanie zamówienia

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zarejestrowanie się i prawidłowo wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu wraz z wyborem metody płatności. Po zatwierdzeniu zamówienia przez kupującego następuje automatyczne przekierowanie na strony systemu bezpiecznych płatności. Dokonanie płatności jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz.271) obowiązującej od 1 lipca 2000.
 2. Tylko osoby zarejestrowane/zalogowane w Serwis-Masazysta.pl mogą dokonać zakupów w SM/sklep
 3. Po złożeniu zamówienia otrzymasz automatyczną odpowiedź z naszego sklepu potwierdzającą przyjęte zamówienie/płatność.Płatność za zamówiony towar/usługę odbywa się za pomocą systemu bezpiecznych płatności PayU oraz tradycyjnych przelewów bankowych.
 4. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania towaru od dostawcy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze (pn-pt). Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia są dostępne przy każdym z wystawionych towarów/usług w SM/sklep
  Standardowy termin realizacji zamówień
  • - 1-2 dni od wpłynięcia zapłaty na konto Serwis-Masażysta.pl - dot. zakupionych usług
  • - 2-14 dni od wpłynięcia zapłaty na konto Serwis-Masażysta.pl - dot. zakupionego towaru
 5. Wszelkie informacje o zamówieniach/kupionych towarach i usługach, każdy z Kupujących może śledzić po zalogowaniu się do www.Serwis-Masażysta.pl w wysuwanej z lewej strony zakładce Serwis Start/mój profil

Formy płatności i dostawa

 1. Akceptujemy płatności tylko w formie przelewów na konto SM/sklep, w tym zwykłych przelewów, szybkich płatności PayU i płatności kartami kredytowymi.
  Przelew zwykły realizujemy na konto:
  • ALIOR BANK
  • 66 2490 0005 0000 4520 7149 1323
  • Szybkie płatności (e-Transfer, e-Przelew i płatności kartą kredytową) za pośrednictwem PayU.pl

  Uwaga!
  Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji. Wszelkie informacje o sposobach, procedurach i zasadach płatności PayU są dostępne pod zakładką - www.edu.payu.pl/dla-kupujacych/poradnik

 2. Realizacja zamówienia (towaru bądź usługi) następuje w momencie zaksięgowania odpowiedniej wpłaty na koncie SM/sklepu.
 3. Informacja o kosztach wysyłki lub ich braku podawana jest pod każdym produktem/usługą
 4. Informacja o terminie dostawy podawana jest pod każdym produktem/usługą bądź mailowo/telefonicznie przez konsultantów MS/sklep
 5. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą naszego sklepu (patrz: dział/zakładka Kontakt).

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. SM/sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru,
 3. Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy jest pisemne oświadczenie klienta oraz rachunek/faktura lub inny dowód zakupu.
 4. Produkt należy odesłać na wskazany przez SM/sklep adres
 5. Koszty transportu w przypadku zwrotu towaru - zgodnie z polskim prawem - koszty transportu/dostawy do kupującego pokrywa sprzedawca, natomiast koszty zwrotu towaru od kupującego pokrywa kupujący)
 6. Zwrot zapłaconej za towar kwoty zostanie zrealizowany przelewem bankowym
 7. Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancja Producentów. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi dostarczana jest wraz z każdym produktem.
 8. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z tytułu gwarancji należy kontaktować się z dostawcą/producentem, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej. W przypadku uznania reklamacji przez dostawcę/producenta, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt dostawcy.
 9. Wszelkie informacje i pomoc w procedurze zwrotów/reklamacji można uzyskać kontaktując się z www.serwis-masazysta.pl/strona/651/kontakt bądź pod adresem podanym w karcie gwarancyjnej/instrukcji obsługi dostawcy

Ochrona danych osobowych

 1. Stosownie do Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", DU nr 133 poz. 883.) uprzejmie informujemy, że dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Serwis-Masażysta.pl. Administratorem danych osobowych jest Serwis-Masażysta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 159/3. Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów, prowadzenia statystyk sprzedaży oraz akcji marketingowych SM/sklep i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania
 2. W celu realizowania płatności dane osobowe nabywcy zastaną udostępnione PayU S.A. (który również jest Administratorem Danych Osobowych) a w celu realizowania przesyłek dane będą udostępniane: dostawcom, firmom kurierskim i Poczcie.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd wybrany przez pozywającego.
 2. Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi odnośnie naszej oferty, usług lub systemu sklepu - prosimy o kontakt – www.serwis-masazysta.pl/strona/651/kontakt
  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy!