Udostępnij

Odpowiedzi na pytania Serwis-Masażysta.pl do Prezesa PSM (Polskiego Stowarzyszenia Masażystów) Pana Sławomira Kałużnego.

Odpowiedzi na pytania Serwis-Masażysta.pl do Prezesa PSM (Polskiego Stowarzyszenia Masażystów) Pana Sławomira Kałużnego.

Pytania:

 

Szanowni Państwo,

może na początek się przedstawię, nazywam się Marcin Banasiński, jestem redaktorem naczelnym, właścicielem największego serwisu branżowego dla masażystów – www.Serwis-Masazysta.pl

Obserwując poczynania PSM zauważyłem całkiem niedawno nowe wpisy na Państwa stronie www.masazysci.org Znakiem tego, po dłuższej przerwie i perypetiach w sądzie, Polskie Stowarzyszenie Masażystów wznowiło swoją działalność i przystąpiło do prac statusowych. Świetnie!   W takim razie piszę do Państwa z prośbą uzyskania odpowiedzi na nurtujące mnie i czytelników Serwisu Masażysta pytania. O to one:

 1. Kto jest w grupie założycielskiej PSM?
 2. Jaki jest status PSM?
 3. Działalność PSM określona jest ramami statutu, proszę mi powiedzieć kiedy planuje  się zorganizować pierwszy zjazd członków założycieli celem podsumowania rocznej działalności?
 4. Na czym polegać będzie sprawozdawczość prezesa PSM wobec szerokiej publiczności jaka są masażyści, słowem czy prezes PSM zda relację masażystom z dotychczasowej działalności?
 5. Jakie plany czekają PSM?
 6. Czy PSM przygotowuje swój kongres i w jakim terminie?
 7. Ilu członków ma PSM?
 8. Jak wygląda współpraca PSM z ośrodkami zagranicznymi, tymi najbliższymi Polsce czyli Szwecja, Dania, itd.?
 9. Na Państwa stronie www, widnieje informacja – Pacjenci korzystający z Autoryzowanych gabinetów Polskiego Stowarzyszenia Masażystów moją zagwarantowane standardy, które są wytyczane przez krajowych jak i międzynarodowych specjalistów różnych odmian masażu.
  Proszę mi powiedzieć, o jakich specjalistów krajowych i zagranicznych chodzi i na jakiej podstawie PSM autoryzuje gabinety masażu? Kto daje PSM pozwolenie na autoryzacje gabinetów, czym jest autoryzacja, może Państwo to zdefiniować?
 10. Również na Państwa stronie www, widnieje informacja o ubezpieczeniu OC od chorób zakaźnych. Proszę mi powiedzieć czy według PSM ubezpieczenie OC powinno wysokością składki ze względu na ryzyko wynikające z czynności zawodowych wyraźnie różnicować biomasażystę i masażystę?
 11. Czy PSM pracuje nad organem prasowym, czymś w rodzaju gazety branżowej a jeśli tak to kto będzie redaktorem naczelnym i kto będzie wchodził w skład rady naukowej, redakcji?
 12. Nawiązując do projektu ustawy o zawodach medycznych, który został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 11 sierpnia 2008 roku i gdzie 12 września 2008 upłynął termin składania propozycji zmian do zapisu ustawy, proszę mi powiedzieć konkretnie wymieniając, z jakimi propozycjami zmian PSM zwróciło się do MZ, czy w ogóle się zwróciło?
 13. Dlaczego PSM odrzuciło moją propozycję współpracy z Serwisem Masażysta jako organem informacyjnym, medialnym, prasowym?

 

Będę wdzięczny za odpowiedź w tych kwestiach.

Z poważaniem
Marcin Banasiński

Po odpowiedzi zapraszam na następną stronę.

 

[page-break]

Odpowiedzi:

 

Szanowny Panie,

Pytania dotyczące Polskiego Stowarzyszenia Masażystów a przesyłane do Pana Marcina Banasińskiego właściciela portalu serwis-masazysta.pl są bezzasadne ponieważ Pan Marcin Banasiński nie posiada żadnej wiedzy na temat PSM, ponieważ nic nie łączy portal serwis- masazysta.pl i jego właściciela z Polskim Stowarzyszeniem Masażystów.

Zawsze odpowiadamy na e-mail’e skierowane do PSM zgodnie z posiadaną wiedzą naszych specjalistów.

 1. W grupie założycielskiej są osoby, którym branża masaże nie jest obojętna i dlatego przyczyniły się do powstania Polskiego Stowarzyszenia Masażystów.
  Zgodnie z  Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych nie zostałem upoważniony do przedstawienia Panu tych nazwisk.
 2. Status PSM – jest potwierdzony KRS 0000295190
 3. Zgodnie z § 14 pkt 5 statutu – czytamy
  Obowiązek zawiadomienia o terminie i porządku obrad walnego Zjazdu spoczywa na Zarządzie i winno być ono doręczone na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczoną datą posiedzenia,
  W grudniu 2008 roku odbędzie się walne zgromadzenie oraz wszyscy członkowie Polskiego Stowarzyszenia Masażystów zostaną regulaminowo powiadomieni o walnym zgromadzeniu członków.
 4. 4.Zgodnie z § 17 pkt 4  – ppkt i  statutu – czytamy
  4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
       i. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zjeździe,
  Sprawozdanie z dotychczasowej działalności stowarzyszenia zostanie przedstawione członkom Polskiego Stowarzyszenia Masażystów na walnym zjeździe.
 5. Planujemy zgodnie z założeniami statutu na podstawie, którego działa stowarzyszenie popularyzować, w znacznie większym stopniu niż dotychczas różne odmiany i formy masażu w Polsce. Jak również zwiększyć skuteczność tych działań przy współpracy mediów.
 6. .Polskie Stowarzyszenie Masażystów zgodnie z  § 5 pkt 15 – czytamy:
  Organizowanie i uczestniczenie w imprezach branżowych: targi rehabilitacyjne, spotkania masażystów, pokazy sprzętu i kosmetyków do masażu,
  będzie realizowało wszystkie postanowienia statutowe, trwają prace nad przygotowaniem tak dużej imprezy branżowej na początek 2009 roku.
  Korzystając z okazji zapraszam do zgłoszenia swojego członkostwa masażystów, którym cele statutowe nie pozostają obojętne i pragnąć promować masaż w Polsce.
 7. Polskie Stowarzyszenie Masażystów zajmuje się bieżącymi sprawami w Polsce oraz prowadzi rozmowy z zagraniczymi Stowarzyszeniami, dotyczącymi współpracy oraz wymiany doświadczeń i prowadzenia szkoleń różnych odmian masażu, prowadzonymi przez specjalistów zagranicznych.
 8. Zgodnie z  Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych nie zostałem upoważniony do przedstawienia Panu tych nazwisk. Jednocześnie zapewniam Pana że są to wybitni specjaliści z branży masaże oraz środowisk naukowych związanych ściśle z branżą. Już niedługo jako stowarzyszenie będziemy mieli przyjemność przedstawić w mediach kampanie na rzecz poprawy jakości usług masaży w Polsce.
  W Polsce, jak zapewne Pan wie nie ma instytucji, która by pozwalała lub zabraniała opiniować stowarzyszeniom przedmioty i usługi z zakresu ich działalności.  Jako stowarzyszenie czujemy się zobowiązani do pokazywania najlepszych oferowanych na rynku produktów i usług związanych z branżą masażu. Nie zawsze rekomendowane przez pojedyncze osoby produkty, są dobrej jakości.
  Wszystkie firmy, które są związane z branżą masaże zapraszamy do współpracy.
 9. W całej branży masaże trwa dyskusja wywołana przez PSM nad wysokością i różnorodnością ubezpieczenia dla masażystów, jednak to pytanie powinno być skierowane do firmy ubezpieczeniowej ponieważ to ona ustala wysokości składek rozpatrując takie właśnie pytania, które Pan zadał. Wiadomą jednak kwestią jest że jako Polskie Stowarzyszenie Masażystów otrzymamy najlepszy z możliwych wariantów ubezpieczenia dla masażystów, ponieważ wiadomo powszechnie że ubezpieczenie dla dużej grupy odbiorców będzie znacznie bardziej atrakcyjne cenowo niż dla jednego masażysty. To jest kolejny powód przystąpienia masażystów do Polskiego Stowarzyszenia Masażystów
 10. zgodnie z § 5 pkt 17 – czytamy
  Wydawanie biuletynu Stowarzyszenia i gazety branżowej.
  Trwają rozmowy z kilkoma wiodącymi wydawnictwami branży medycznej i SPA o wsparcie naszego projektu statutowego. Zapewniam Państwa że już niedługo ukaże sie pierwsze wydanie nad którym trwają prace. Skład rady naukowej będzie powszechnie znany i dostępny dla zainteresowanych.
 11. W połowie stycznia 2008 roku zaproponowałem Panu objęcie patronatu medialnego nad Polskim Stowarzyszeniem Masażystów, jednak jak dobrze pamiętam, to Pan odmówił współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Masażystów.

Brak kolejnych propozycji współpracy w kierunku serwis-masazysta.pl jest spowodowany zaobserwowanymi przez PSM zdarzeniami:

Brak bezstronności w ocenie działalności Polskiego Stowarzyszenia Masażystów oraz inne przypadki, które są dalekie od bezstronności oraz nieprawdziwe informacje jakie znajdują się w portalu serwis-masazysta.pl

Napisał Pan na początku – czytamy

Znakiem tego, po dłuższej przerwie i perypetiach w sądzie, Polskie Stowarzyszenie Masażystów wznowiło swoją działalność i przystąpiło do prac statusowych.   –  Polskie Stowarzyszenie Masażystów nie wznowiło działalności ponieważ nigdy jej nie zawiesiło, nie zaprzestało. Przerwa w działaniu naszej strony www spowodowana była problemami technicznymi,  niczym innym. Dlaczego wprowadza Pan internautów w błąd i przedstawia nieprawdziwe informacje$1

Co oznaczają według Pana – perypetie w sądzie$2

Pan Grzegorz Lewandowski miał prawo do poddania w wątpliwość prawidłowość rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Masażystów jednak może Panu przypomnę że zażalenie było bez podstawne i apelacja została oddalona ponieważ Polskie Stowarzyszenie Masażystów zostało zarejestrowane zgodnie z prawem 18 grudnia 2007 roku i od tej pory działa aktywnie do dnia dzisiejszego. 

Czy podważa Pan wyrok sądu$3

na stronie www.serwis-masazysta.pl – czytamy

„…Niemniej ważnym aspektem w poszukiwaniu odpowiedniego dla siebie szkolenia jest branie pod uwagę nazwiska prowadzącego dane szkolenie. Przypuśćmy, że trafiamy w necie na dwa takie same szkolenia, z tym tylko, że jedno prowadzone jest przez kogoś tam, nieznanego wykładowcę a drugie przez kogoś z Loży Ekspertów w KMM… kogo byście wybrali$4…” – w tym i innych przypadkach nie jest Pan bezstronny!

Czy i dlaczego, podważa Pan wiedzę i umiejętności innych wykładowców$5 Oferujących inne kursy i szkolenia niż polecane przez portal serwis-masazysta.pl

Zapewniam Pana że w Polsce posiadamy naprawdę bardzo dużo wybitnie wykształconych wykładowców różnych odmian masażu, którzy nie zabiegają o rozgłos tym bardziej na  takich portalach internetowych.

na stronie www.serwis-masazysta.pl – czytamy

„…Niniejszy poradnik z pewnością ułatwi Ci wybór wymarzonego, składanego stołu do masażu, spośród bogatej oferty HABYS. Kierując się własnym doświadczeniem i cennymi uwagami naszych klientów pragniemy przekazać kilka istotnych wskazówek, które będą przydatne przy wyborze stołu. A jest z czego wybierać! …” Redakcja serwisu też nie jest bezstronna! Inne firmy oferujące stoły do masażu też mają bogatą ofertę i jest naprawdę z czego wybierać.

Jak czytamy dalej…

„…Jako osoba początkująca, przymierzająca się do zakupu stołu – nie wiem wiele po przeczytaniu artykułu. Chyba artykuł miał wyłącznie charakter reklamy i niekoniecznie chodziło o to, żeby pomóc dokonać właściwego wyboru….” – Masażystom chodzi o  rzetelną wiedzę i jak widać nie zawsze można ją znaleźć w serwis-masazysta.pl .

na stronie www.serwis-masazysta.pl – czytamy

„…Jest jedyną nauczycielką masażu tajskiego, indonezyjskiego, tajskiego masażu stóp i tajskiego masażu ziołowego w Polsce….” – To jest nie prawda!!!

na stronie www.forum.serwis-masazysta.pl – czytamy

„…Co prawda nie ukończyłem żadnego kursu Tajskiego, ale polecam kursy Bartka 🙂 – klik…” – to jest prosty przykład że nie bardzo Pan wie o czym pisze i kogo poleca…

Nie bardzo Pan wie co tak naprawdę dzieje się w branży masaże w Polsce!

Wprowadza Pan w błąd czytelników portalu serwis-masazysta.pl  i nie tylko ich. Dlaczego$6

2. Nierzetelność:
„…może na początek się przedstawię, nazywam się Marcin Banasiński, jestem redaktorem naczelnym, właścicielem największego serwisu branżowego dla masażystów – www.Serwis-Masazysta.pl…”

Jaką metodykę przyjął Pan klasyfikując serwis-masazysta.pl jako największy serwis branży masaże$7 Nie ma oficjalnego rankingu serwisów branży masaże w Polsce a Pana portal nie jest jedynym!

na stronie www.serwis-masazysta.pl – czytamy

    „…Rozmawiałem z Panem Prezesem PSM – Sławomirem Kałuźnym…” – nazywam się Sławomir Kałużny i proszę o nie przekręcanie mojego nazwiska w portalu serwis-masazysta.pl i poprawienie tych błędów.

na stronie www.serwis-masazysta.pl – czytamy

 • Aktualna, wiarygodna i rzetelna informacja – staramy się, by zamieszczane na serwisie informacje były najlepszym odzwierciedleniem rzeczywistości,

Często „odzwierciedleniem rzeczywistości” w serwis-masazysta.pl jest bardzo daleka od prawdy informacja przedstawiona w stronniczy sposób przez Pana  – jesteśmy głęboko zaniepokojeni tą sytuacją.

Wszystkie informacje dotyczące Polskiego Stowarzyszenia Masażystów w serwis-masazysta.pl nie są wiarygodne i rzetelne ponieważ nie posiada Pan wiedzy o działalności stowarzyszenia a wszystkie umieszczane informacje są tylko przypuszczeniami i domysłami z Pana strony. Proszę o nie wprowadzanie internautów w błąd.

Zawsze odpowiadamy na e-mail’e skierowane do PSM zgodnie z posiadaną wiedzą naszych specjalistów. 

Korzystając z okazji zapraszam do zgłoszenia swojego członkostwa masażystów, którym cele statutowe nie pozostają obojętne i chcą promować masaż w Polsce oraz wszystkie firmy, które są związane z branżą masaże, zapraszamy do współpracy.

Życzę Panu i internautom Pana portalu dużo ciekawych i rzetelnych informacji.

Sławomir Kałużny
prezes zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Masażystów

Polskie Stowarzyszenie Masażystów – www.masazysci.org

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze