Udostępnij

Problemy zdrowotne związane z układem mięśniowo – szkieletowym kręgosłupa przyczyniają się w znacznym stopniu do wzrostu zachorowalności w ramach populacji ludzkiej oraz stanowią znaczącą część  nakładów na ochronę zdrowia we współczesnym świecie.

Problemy zdrowotne związane z układem mięśniowo – szkieletowym kręgosłupa przyczyniają się w znacznym stopniu do wzrostu zachorowalności w ramach populacji ludzkiej oraz stanowią znaczącą część  nakładów na ochronę zdrowia we współczesnym świecie.

    Pierwszą czynnością, która wykonuje pacjent odczuwający bóle kręgosłupa jest sięgnięcie po środki farmakologiczne, popularne wśród pacjentów nie są tylko i wyłącznie tabletki przeciwbólowe, ale różnego rodzaju maści zarówno o działaniu przeciwbólowym jak i rozgrzewający oraz coraz częściej plastry rozgrzewające. Niestety mało osób wie, iż w bardzo prosty, łatwy i stosunkowo szybki sposób za pomocą fizjoterapeuty wykwalifikowanego w metodzie McKenzie jesteśmy wstanie poradzić sobie z bólem kręgosłupa.

    Twórcą tej metody jest nowozelandczyk Robin McKenzie, który opracował własny sposób diagnozowania i klasyfikowania zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn. Metoda ta oparta jest na  znajomości i analizie wzorców bólowych  podczas bardzo szczegółowego wywiadu i badania przedmiotowego z wykorzystaniem testów statycznych a także dynamicznych. W części podmiotowej (wywiad)  zwraca sie szczególna uwagę na zmienność obrazu klinicznego w zależności od wykonanej czynności, por doby czy tez przyjmowanej pozycji. Aby wywiad był bardziej szczegółowy dla każdego odcinka kręgosłupa występują różne karty pacjentów co pozwala jeszcze dokładniej ocenić przyczynę bólu. R. McKenzie wyróżnia trzy podstawowy grupy zespołów bólowych: zespół posturalny, zespół dysfunkcyjny oraz zespół zaburzeń strukturalny (derangement). Wywiad oraz badanie przedmiotowe nie należą do najkrótszych jednak często już po wywiadzie można zdiagnozować przyczynę bólów, którą potwierdza się badaniem przedmiotowym. Pisząc o tej metodzie wspomnieć trzeba o centralizacji. Niestety mało fizjoterapeutów wie, iż pierwszy raz w literaturze to właśnie Robin McKenzie wspomniał o takim zjawisku, jest to stopniowy zanik objawów w dystalnych partiach ciała. Jednak gdy ból promieniował tylko w bok kręgosłupa to zanik tego bólu również nazywany jest centralizacja. Jak osiągnąć zmniejszanie się objawów? Wystarczy tylko indywidualnie dobrać dla pacjenta ruch, który występuje w jednym określonym kierunku i płaszczyźnie. Twórca metody twierdzi, ze zjawisko to uzależnione jest od właściwego lub niewłaściwego przemieszczania sie krążka międzykręgowego.

    W 92,8% to krążek międzykręgowy jest przyczyna bólów kręgosłupa. W metodzie wykorzystuje się czysto mechaniczne czynniki, często  pacjent sam generuje siłę;  jeżeli są wskazania do technik manualnych czy też manipulacji, siłę nadaje terapeuta. Wspomnieć trzeba, że w metodzie tej bardzo rzadko używa sie manipulacji zgodnie z zasada stopniowania siły. Związany z przemieszczaniem się krążka międzykręgowego jest Zespół Derangement, w którym to ból kręgosłupa spowodowany jest  przemieszeniem krążka międzykręgowego do przodu, tyłu lub na boki. Lecząc pacjenta z tym zespołem wyróżnić trzeba podstawowe cztery etapy; redukcja (repozycja), utrwalenie repozycji, przywrócenie pełnej funkcji (pełnego zakresu we wszystkich kierunkach i płaszczyznach), profilaktyka i zapobieganie nawrotom.

    Metodą tą leczyć mogą tylko i wyłącznie wykwalifikowani lekarze i  fizjoterapeuci, którzy ukończyli kurs, składający się z pięciu modułów :

              – moduł A: kręgosłup lędźwiowy (28h)

              – moduł B: kręgosłup szyjny i piersiowy (28h)

              – moduł C: rozwiązywanie problemów, warsztaty praktyczne (21h)

              – moduł D: rozwiązywanie problemów na poziomie zaawansowanym (28h)

              – moduł E: Kończyny (14h)

Każdy z kursantów ma prawo podejść do egzaminu uwierzytelniającego, który nie obejmuje wiedzy i modułu E.

Na końcu chce  dodać, że pacjenci wyleczeni tą metodą bardzo rzadko wracają ponownie do gabinetów. Po wyprowadzeniu pacjent sam może wykonywać wiele ćwiczeń w domu i dbać o brak nawrotów. Biorąc pod uwagę jak wiele pacjentów cierpi na te dolegliwości, oraz doniesienia naukowe na temat radzenia sobie z tymi przypadkami  właśnie tą metoda, spokojnie można stwierdzić, że jest to jedna z lepszych metod leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Autor:

Martyna Zaguła


Udostępnij

Komentarze

komentarze