Udostępnij

Książka adresowana jest do słuchaczy wydziałów fizjoterapii i rehabilitacji AWF, fizjoterapeutycznych kierunków licencjackich i magisterskich, pomaturalnych studiów fizjoterapii, wydziałów lekarskich akademii i uniwersytetów medycznych, zawodowych studiów policealnych oraz dla każdego, kto jest zainteresowany tą tematyką…

Książka adresowana jest do słuchaczy wydziałów fizjoterapii i rehabilitacji AWF, fizjoterapeutycznych kierunków licencjackich i magisterskich, pomaturalnych studiów fizjoterapii, wydziałów lekarskich akademii i uniwersytetów medycznych, zawodowych studiów policealnych oraz dla każdego, kto jest zainteresowany tą tematyką…

masaż leczniczy, serwis-masazysta.plOddaję do rąk Czytelników podręcznik do masażu leczniczego. Książka adresowana jest do słuchaczy wydziałów fizjoterapii i rehabilitacji AWF, fizjoterapeutycznych kierunków licencjackich i magisterskich, pomaturalnych studiów fizjoterapii, wydziałów lekarskich akademii i uniwersytetów medycznych, zawodowych studiów policealnych oraz dla każdego, kto jest zainteresowany tą tematyką. Mając na uwadzetak szerokie grono odbiorców, przedstawiłem temat w sposób przystępny, uniwersalny i wyczerpujący. Omówiłem obowiązujące zasady, chwyty i techniki, podstawy anatomii człowieka i inne zagadnienia medyczne związane z codzienną praktyką masażysty. Zwróciłem uwagę na higienę zawodową, problemy ludzi niepełnosprawnych i będących w trakcie rehabilitacji. Położyłem także duży nacisk na kształtowanie prawidłowych postaw etycznych i moralnych masażysty, dla którego najważniejszy powinien być pacjent, jego choroba, ból i cierpienie. Dużą zaletą podręcznika jest rozbudowana szata graficzna umożliwiającaszybkie i dokładne opanowanie materiału. Życzę Wszystkim Czytelnikom miłej lektury i sukcesów w praktyce zawodowej. 
Grzegorz Lewandowski

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Okolice ciała ludzkiego

Rozdział 2. Zarys anatomii człowieka

1. Rys historyczny anatomii człowieka
2. Zarys anatomii układu nerwowego
3. Zarys anatomii układu krwionośnego
3.1 Rola układu krwionośnego w organizmie człowieka
3.2 Serce, naczynia krwionośne żylne i tętnicze
3.3 Fizjologia pracy mięśnia sercowego
4. Zarys anatomii układu chłonnego
5. Zarys anatomii układu oddechowego
5.1 Rola układu oddechowego
5.2 Górne drogi oddechowe
5.3 Dolne drogi oddechowe
6. Zarys anatomii układu pokarmowego
6.1 Górny odcinek przewodu pokarmowego
6.1.1 Jama ustna
6.1.2 Przełyk
6.1.3 Żołądek
6.1.4 Dwunastnica
6.1.5 Jelito czcze i kręte
6.2 Dolny odcinek przewodu pokarmowego
6.2.1 Jelito ślepe
6.2.2 Okrężnica i odbyt
6.3 Gruczoły trawienne przewodu pokarmowego
6.3.1 Wątroba
6.3.2 Trzustka
7. Zarys anatomii skóry
7.1 Rola skóry jako narządu
7.2 Naskórek
7.3 Skóra właściwa
7.4 Tkanka podskórna
8. Zarys anatomii układu kostno-stawowego
8.1 Typy i rodzaje kości występujących w organizmie człowieka
8.2 Połączenia międzykostne
8.3 Kręgosłup
8.4 Szkielet klatki piersiowej
8.5 Szkielet obręczy barkowej i kończyny górnej
8.6 Szkielet obręczy biodrowej i kończyny dolnej
8.7 Szkielet czaszki
9. Zarys anatomii układu mięśniowego
9.1 Fizjologia skurczu jednostki mięśniowej
9.2 Powierzchowne mięśnie grzbietu
9.3 Głębokie mięśnie grzbietu
9.4 Mięśnie klatki piersiowej
9.5 Mięśnie brzucha
9.6 Mięśnie szyi
9.7 Mięśnie głowy
9.8 Mięśnie kończyny górnej
9.9 Mięśnie kończyny dolnej
10. Zarys anatomii układu moczowo-płciowego
10.1 Narządy moczowe
10.2 Narządy płciowe męskie
10.3 Narządy płciowe żeńskie

Rozdział 3. Choroby skóry
1. Choroby skóry nowotworowe
1.1 Nowotwory skóry
1.1.1 Nowotwory nabłonkowe łagodne
1.1.2 Stany przedrakowe i raki skóry
1.1.3 Rozrosty melanocytarne skóry
1.1.4 Czerniak złośliwy
2. Inne choroby skóry i podstawowe wykwity chorobowe

Rozdział 4. Masaż leczniczy: teoria, techniki i chwyty
1. Rys historyczny masażu leczniczego
2. Masaż leczniczy
2.1 Definicja masażu
2.2 Mechanizm działania masażu
2.3 Zadania masażu
3. Warunki wykonania masażu
3.1 Warunki wykonania masażu zależne od masażysty
3.2 Warunki wykonania masażu zależne od pacjenta
3.3 Warunki wykonania masażu zależne od pomieszczenia
4. Zasady wykonania masażu
5. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania masażu
5.1 Wskazania do masażu częściowego
5.2 Wskazania do masażu całkowitego
5.3 Przeciwwskazania do wykonania masażu
6. Wpływ masażu leczniczego na poszczególne tkanki organizmu człowieka
6.1 Tkanka skórna
6.2 Tkanka mięśniowa
6.3 Układ kostno-stawowy i aparat więzadłowy
6.4 Układ krwionośny i limfatyczny
6.5 Układ nerwowy i układ dokrewny
7. Wpływ masażu leczniczego na pozostałe układy
8. Techniki i chwyty w masażu
8.1 Głaskanie
8.2 Rozcieranie
8.3 Uginanie
8.4 Oklepywanie
8.5 Wibracja
8.6 Wałkowanie
8.7 Wyciskanie

Rozdział 5. Masaż leczniczy – praktyczne wykonanie
1. Masaż głowy
1.1 Masaż głowy – część owłosiona
1.2 Masaż głowy – część nieowłosiona
2. Masaż szyi
3. Masaż karku
4. Masaż grzbietu
5. Masaż kręgosłupa
6. Masaż grzbietu jako całość
7. Masaż klatki piersiowej
8. Masaż powłoki jamy brzusznej
9. Masaż kończyny górnej
9.1 Masaż palców ręki
9.2 Masaż ręki – strona grzbietowa
9.3 Masaż ręki – strona dłoniowa
9.4 Masaż stawu nadgarstkowego i łokciowego
9.5 Masaż przedramienia – strona przednia i tylna
9.6 Masaż ramienia – strona przednia i tylna oraz opracowanie stawu łokciowego
9.7 Masaż mięśnia naramiennego i stawu ramiennego
9.8 Masaż kończyny górnej jako całość
10. Masaż kończyny dolnej
10.1 Masaż stopy – strona grzbietowa
10.2 Masaż stawu skokowego
10.3 Masaż podudzia – strona przednia
10.4 Masaż stawu kolanowego
10.5 Masaż uda – strona przednia
10.6 Masaż stopy – strona podeszwowa
10.7 Masaż ścięgna Achillesa
10.8 Masaż podudzia – strona tylna
10.9 Masaż uda – strona tylna
10.10 Masaż pośladków (mięśni pośladkowych) i stawu biodrowego
10.11 Masaż kończyny dolnej jako całość – strona przednia
10.12 Masaż kończyny dolnej jako całość – strona tylna
11. Wybrane chwyty masażu segmentarnego w masażu leczniczym
12. Masaż leczniczy w różnych stanach chorobowych
12. Zespół bólowy kręgosłupa w odcinku szyjnym
12.2 Zespół bólowy kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
12.3 Rwa kulszowa
12.4 Stany chorobowe stawów barkowych i ramion
12.5 Stany chorobowe stawów łokciowych i kończyny górnej
12.6 Stany hcorobowe stawów biodrowych i kończyn dolnych
12.7 Skolioza
12.8 Złamania kości długich kończyn górnych i dolnych
12.9 Choroby naczyń obwodowych kończyn dolnych
12.10 Choroby płuc i opłucnej
12.11 Choroby żołądka
12.12 Choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego
12.13 Choroby nerek i dróg moczowych
12.14 Choroby serca
12.15 Zaniki mięśni
12.16 Blizny pooperacyjne
12.17 Choroby naczyń obwodowych kończyn gónych
12.18 Porażenie nerwu trójdzielnego i twarzowego
12.19 Kręcz szyi pochodzenia mięśniowego
12.20 Neuralgia międzyżebrowa
12.21 Masaż w okresie macierzyństwa
12.22 Masaż u osób w wieku podeszłym
13. Masaż izometryczny
14. Wybrane sposoby masażu
14.1 Masaż tkanki łącznej
14.2 Drenaż limfatyczny
14.3 Masaż w środowisku wodnym
15. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
16. Środki poślizgowe
17. Błędy masażysty popełniane w trakcie wykonywania masażu
18. Karta zabiegów leczniczych

autor: Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze