Udostępnij

Młodzież homoseksualna, biseksualna i transseksualna (LGBTQ lub LGBT) codziennie doświadcza wielkiego stresu towarzyszącemu problemom tożsamości płciowej i dyskryminacji, rodzinnym konfliktom, czy realiom życia studenckiego.
Masaż nie jest jedynie aktem kontaktu ze skórą, jest również praktyką poszanowania ciała, której t

Młodzież homoseksualna, biseksualna i transseksualna (LGBTQ lub LGBT) codziennie doświadcza wielkiego stresu towarzyszącemu problemom tożsamości płciowej i dyskryminacji, rodzinnym konfliktom, czy realiom życia studenckiego.
Masaż nie jest jedynie aktem kontaktu ze skórą, jest również praktyką poszanowania ciała, której towarzyszy tworzenie przestrzeni bezpieczeństwa i porozumienia. Te elementy mogą podnieść poczucie własnej wartości i samoświadomości u młodej osoby, w ten sposób dostarczając niezbędnych narzędzi młodzieży LGBT w radzeniu sobie z napotykanymi trudnymi przeszkodami. 
Podczas gdy wzrasta poziom tolerancji społecznej, piętnowanie, odrzucenie przez rówieśników, uprzedzenia i dyskryminacja są powszechnie doświadczane przez młodzież LGBT. Dzieci, które są określone jako LGBT, nie mogąc się w pełni zidentyfikować z żadną z płci często doświadczają prześladowań ze strony kolegów, nauczycieli, dorosłych, a nawet członków rodziny. Szkoła Zdrowia Publicznego Harvard’a przytacza, że jedno na 10 dzieci jest odrzucane i znieważane ze względu na nonkonformizm płciowy. Natomiast 85 % osób spośród tej grupy jest określanych jako „cisgender”. Oznacza to, że społecznie oczekuje się, że przypisana i zarejestrowana płeć danej osoby, jej tożsamość, uzewnętrznienie się i postrzeganie płci przez innych będzie odpowiadało i zostanie określone jako heteroseksualne w dorosłości. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii, tożsamość płciowa staje się mocno ugruntowana w 4 roku życia, powodując w niektórych wypadkach wieloletnie życiowe zmagania wśród młodzieży LGBT. 
Ocenianie i wywołany stres nie dotyczą tylko LGBT, ale rozciągają się również na dzieci, których rodzice nie są heteroseksualni. Mogą one nadal być dyskryminowane z powodu swojej rodziny lub często również nie otrzymywać wsparcia ze strony dalszych krewnych (dziadków, cioć/wujków itd.).
Według tradycyjnego podejścia szkoły w naszym społeczeństwie, często zakłada się, że wszystkie dzieci będą pasowały do kulturowych norm płciowych opartych wyłącznie na anatomii. Kiedy dziecko nie odpowiada im, szkoła staje się miejscem nieprzyjaznym, co może negatywnie wpłynąć na społeczno-emocjonalny i poznawczy rozwój młodego człowieka. 
Doświadczenia w szkole mogą znacząco podnieść lub podważyć jego poczucie wartości. Sprawdza się to szczególnie w wypadku dzieci o nieokreślonej płciowości lub młodzieży transseksualnej, które często są ofiarami kpin i dyskryminacji. Dziecko nie może się czuć emocjonalnie pewnie w nieprzyjaznym i niepewnym otoczeniu, które w rezultacie powoduje trudności w nauce, w interakcjach społecznych, szkodzi poczuciu własnej wartości itp. Niestety większość osób LGBT jest ofiarą jakiś form nadużycia, które w wielu przypadkach mają podłoże seksualne. 
 
 
 
 
Masaż dla młodzieży LGTB?
 
„Według mnie w pewnej chwili dzieci, czy nastolatki czują, że są inne” twierdzi Amanda Brand z Nowego Jorku. „Nawet jeśli zastanawiają się, z którą grupą powinni się trzymać lub nie, bardzo często zadają sobie pytanie w jaki sposób pasują do reszty (będąc dziewczyną, której podobają się dziewczyny i w 90% przypadków wyglądając jak chłopak)?” Masaż może mieć pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości wśród młodzieży LGTB lub dzieci rodziców LGTB, postrzeganie przez nich własnej osoby i budowanie umiejętności przydatnych w świecie, który nie jest jeszcze w pełni tolerancyjny.
„Myślę, że stres i lęk wywołany przez życie w społeczeństwie, gdzie jest się zaklasyfikowanym jako ktoś 'inny’, może być obniżony poprzez pozytywny dotyk” uważa Jaimie Oller, dyplomowana masażystka z Portland, która pracuje w Q Center, wspierając Sexual & Gender Minority Youth Resource Center, które pomaga młodzieży między 12 a 23 rokiem życia oraz ich rodziny. 
Masaż może pomóc rozwiązać problemy związane z zaniżonym poczuciem własnej wartości, postrzeganiem siebie, lękiem i innymi emocjonalnymi i fizycznymi stresorami, które mogą prowadzić do nadużywania substancji odurzających, samookaleczeń, a nawet samobójstwa. Młodzież LBGT jest również bardziej zagrożona bezdomnością, wyrzuceniem ze szkoły i innymi ryzykownymi czynnikami, które napotykają ci młodzi ludzie, a które nie są tak często odczuwane przez młodzież heteroseksualną. Poprzez troskliwy dotyk i komunikację werbalną można łagodzić emocjonalne, fizyczne i duchowe blizny.
 
Rozważania terapeutyczne   
 
Należy zawsze pytać klienta o jego preferowane formy zaimkowe. Mogą to być on/ona lub jakiekolwiek inne odmiany. Trzeba to ustalać na każdym spotkaniu. Tożsamość dziecięca jest zmienna i sposób jej wyrażenia również może taki być. Nie jestem niczym nadzwyczajnym, że dziecko ciągle zmienia formy zaimkowe zmierzając się z wyzwaniami związanymi z tożsamością płciową. 
Dobrze pytać również o imię, którego należy używać, nawet jeśli oficjalne imię jest inne. Wiele dzieci doświadczających zmiany w określaniu swojej płci wybiera imię, które lepiej odzwierciedla ten proces. 
Warto dowiedzieć się w jaki sposób pacjent postrzega własne ciało. Dzieci borykające się ze swoją tożsamością płciową często mają negatywne skojarzenia z niektórymi częściami ciała. Problem ten może się pogłębić poprzez brak zrozumienia ze strony rodziny, okres dojrzewania lub innych dorosłych kwestionujących odczucia dziecka.
Trzeba zapewnić odpowiednie, bezpieczne i przyjemne otoczenie. Dzieci o zróżnicowanej płciowości często doświadczają dyskryminacji ze strony rówieśników, nauczycieli, dorosłych i innych członków rodziny. 
Badania pokazują również, że obecność chociaż jednej troszczącej się osoby, sprawia, że młodzież o odmiennej seksualności i tożsamości jest zdecydowanie mniej narażona na samokrzywdzenie się itp. Jedna troskliwa osoba, nawet jeśli jest to masażysta, może sprawić wielką różnicę w życiu młodej osoby. 
 
Źródła:
1. Trans Active website: www.transactiveonline.org/index.php. Updated 2013. Accessed June 18, 2013. 
2. American Psychological Association: Guidelines for psychological practice with lesbian, gay and bisexual clients. American Psychologist, 2012;67:10-42.
3. he Transgender Child: A Handbook for Families and Professionals, by Stephanie Brill and Rachel Pepper.
4. Gender Spectrum website: www.genderspectrum.org. Accessed Sept. 14, 2013.
5. Garofalo R, Deleon J. Overlooked, misunderstood and at risk: exploring the lives and HIV risk of ethnic minority male-to-female transgendered youth. Journal of Adolecent Health ,2006:38(3).
6. The Gender Book: http://issuu.com/thegenderbook/docs/the_gender_book. 
7. World Professional Association for Transgender Health: www.wpath.org; click on Publications and then Standards of Care.
Młodzież homoseksualna, biseksualna i transgenderyczna (LGBTQ lub LGBT) codziennie doświadcza wielkiego stresu towarzyszącemu problemom tożsamości płciowej i dyskryminacji, rodzinnym konfliktom, czy realiom życia studenckiego.
 
Masaż nie jest jedynie aktem kontaktu ze skórą, jest również praktyką poszanowania ciała, której towarzyszy tworzenie przestrzeni bezpieczeństwa i porozumienia. Te elementy mogą podnieść poczucie własnej wartości i samoświadomości u młodej osoby, w ten sposób dostarczając niezbędnych narzędzi młodzieży LGBT w radzeniu sobie z napotykanymi trudnymi przeszkodami. 
 
Podczas gdy wzrasta poziom tolerancji społecznej, piętnowanie, odrzucenie przez rówieśników, uprzedzenia i dyskryminacja są powszechnie doświadczane przez młodzież LGBT. Dzieci, które są określone jako LGBT, nie mogąc się w pełni zidentyfikować z żadną z płci często doświadczają prześladowań ze strony kolegów, nauczycieli, dorosłych, a nawet członków rodziny. Szkoła Zdrowia Publicznego Harvard’a przytacza, że jedno na 10 dzieci jest odrzucane i znieważane ze względu na nonkonformizm płciowy. Natomiast 85 % osób spośród tej grupy jest określanych jako cisgenderyczne (cispłciowe). Oznacza to, że społecznie oczekuje się, że przypisana i zarejestrowana płeć danej osoby, jej tożsamość, uzewnętrznienie się i postrzeganie płci przez innych będzie odpowiadało i zostanie określone jako heteroseksualne w dorosłości. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii, tożsamość płciowa staje się mocno ugruntowana w 4 roku życia, powodując w niektórych wypadkach wieloletnie życiowe zmagania wśród młodzieży LGBT. 
 
Ocenianie i wywołany stres nie dotyczą tylko LGBT, ale rozciągają się również na dzieci, których rodzice nie są heteroseksualni. Mogą one nadal być dyskryminowane z powodu swojej rodziny lub często również nie otrzymywać wsparcia ze strony dalszych krewnych (dziadków, cioć/wujków itd.).
Według tradycyjnego podejścia szkoły w naszym społeczeństwie, często zakłada się, że wszystkie dzieci będą pasowały do kulturowych norm płciowych opartych wyłącznie na anatomii. Kiedy dziecko nie odpowiada im, szkoła staje się miejscem nieprzyjaznym, co może negatywnie wpłynąć na społeczno-emocjonalny i poznawczy rozwój młodego człowieka. 
Doświadczenia w szkole mogą znacząco podnieść lub podważyć jego poczucie wartości. Sprawdza się to szczególnie w wypadku dzieci o nieokreślonej płciowości lub młodzieży transgenderalniej, które często są ofiarami kpin i dyskryminacji. Dziecko nie może się czuć emocjonalnie pewnie w nieprzyjaznym i niepewnym otoczeniu, które w rezultacie powoduje trudności w nauce, w interakcjach społecznych, szkodzi poczuciu własnej wartości itp. Niestety większość osób LGBT jest ofiarą jakiś form nadużycia, które w wielu przypadkach mają podłoże seksualne. 
 
Masaż dla młodzieży LGTB?
 
„Według mnie w pewnej chwili dzieci, czy nastolatki czują, że są inne” twierdzi Amanda Brand z Nowego Jorku. „Nawet jeśli zastanawiają się, z którą grupą powinni się trzymać lub nie, bardzo często zadają sobie pytanie w jaki sposób pasują do reszty (będąc dziewczyną, której podobają się dziewczyny i w 90% przypadków wyglądając jak chłopak)?” Masaż może mieć pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości wśród młodzieży LGTB lub dzieci rodziców LGTB, postrzeganie przez nich własnej osoby i budowanie umiejętności przydatnych w świecie, który nie jest jeszcze w pełni tolerancyjny.
„Myślę, że stres i lęk wywołany przez życie w społeczeństwie, gdzie jest się zaklasyfikowanym jako ktoś 'inny’, może być obniżony poprzez pozytywny dotyk” uważa Jaimie Oller, dyplomowana masażystka z Portland, która pracuje w Q Center, wspierając Sexual & Gender Minority Youth Resource Center, które pomaga młodzieży między 12 a 23 rokiem życia oraz ich rodziny. 
Masaż może pomóc rozwiązać problemy związane z zaniżonym poczuciem własnej wartości, postrzeganiem siebie, lękiem i innymi emocjonalnymi i fizycznymi stresorami, które mogą prowadzić do nadużywania substancji odurzających, samookaleczeń, a nawet samobójstwa. Młodzież LBGT jest również bardziej zagrożona bezdomnością, wyrzuceniem ze szkoły i innymi ryzykownymi czynnikami, które napotykają ci młodzi ludzie, a które nie są tak często odczuwane przez młodzież heteroseksualną. Poprzez troskliwy dotyk i komunikację werbalną można łagodzić emocjonalne, fizyczne i duchowe blizny.
 
Rozważania terapeutyczne   
 
Należy zawsze pytać klienta o jego preferowane formy zaimkowe. Mogą to być on/ona lub jakiekolwiek inne odmiany. Trzeba to ustalać na każdym spotkaniu. Tożsamość dziecięca jest zmienna i sposób jej wyrażenia również może taki być. Nie jestem niczym nadzwyczajnym, że dziecko ciągle zmienia formy zaimkowe zmierzając się z wyzwaniami związanymi z tożsamością płciową. 
Dobrze pytać również o imię, którego należy używać, nawet jeśli oficjalne imię jest inne. Wiele dzieci doświadczających zmiany w określaniu swojej płci wybiera imię, które lepiej odzwierciedla ten proces. 
Warto dowiedzieć się w jaki sposób pacjent postrzega własne ciało. Dzieci borykające się ze swoją tożsamością płciową często mają negatywne skojarzenia z niektórymi częściami ciała. Problem ten może się pogłębić poprzez brak zrozumienia ze strony rodziny, okres dojrzewania lub innych dorosłych kwestionujących odczucia dziecka.
Trzeba zapewnić odpowiednie, bezpieczne i przyjemne otoczenie. Dzieci o zróżnicowanej płciowości często doświadczają dyskryminacji ze strony rówieśników, nauczycieli, dorosłych i innych członków rodziny. 
Badania pokazują również, że obecność chociaż jednej troszczącej się osoby, sprawia, że młodzież o odmiennej seksualności i tożsamości jest zdecydowanie mniej narażona na samokrzywdzenie się itp. Jedna troskliwa osoba, nawet jeśli jest to masażysta, może sprawić wielką różnicę w życiu młodej osoby. 
 
Autor:
Tina Allen
 
Źródła:
1. Trans Active website: www.transactiveonline.org/index.php. Updated 2013. Accessed June 18, 2013. 
2. American Psychological Association: Guidelines for psychological practice with lesbian, gay and bisexual clients. American Psychologist, 2012;67:10-42.
3. he Transgender Child: A Handbook for Families and Professionals, by Stephanie Brill and Rachel Pepper.
4. Gender Spectrum website: www.genderspectrum.org. Accessed Sept. 14, 2013.
5. Garofalo R, Deleon J. Overlooked, misunderstood and at risk: exploring the lives and HIV risk of ethnic minority male-to-female transgendered youth. Journal of Adolecent Health ,2006:38(3).
6. The Gender Book: http://issuu.com/thegenderbook/docs/the_gender_book. 
7. World Professional Association for Transgender Health: www.wpath.org; click on Publications and then Standards of Care.
 
Podobne tematy:

Udostępnij

Komentarze

komentarze