Udostępnij

Termin:  14.05.2015r.
Godziny:  8.30 – 17.30
Temat: „Współczesne koncepcje fizjoterapii i masażu w reedukacji pacjenta niepełnosprawnego z zaburzeniami lokomocji”

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz popularyzacja najnowszych osiągnięć w fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia reedukacji chodu u pacjentów z niepełnosprawnością ruchową.

Termin:  14.05.2015r.
Godziny:  8.30 – 17.30
Temat: „Współczesne koncepcje fizjoterapii i masażu w reedukacji pacjenta niepełnosprawnego z zaburzeniami lokomocji”

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz popularyzacja najnowszych osiągnięć w fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia reedukacji chodu u pacjentów z niepełnosprawnością ruchową.

Wykłady i sesje metodyczne poprowadzą praktycy: specjalista rehabilitacji z tytułem doktora, fizjoterapeuci, rehabilitanci i przedstawiciele firm branżowych BOEHRINGER INGELHEIM, HABYS, ASTAR, LurguS, TECHNOMEX.

Tematyka i cele sesji wykładowej i metodycznej:

  • Rola dysfunkcji mięśniowo szkieletowych w zaburzeniach równowagi i lokomocji
  • Pojęcie propriocepcji w aspekcie pracy z pacjentem z zaburzeniami
  • Innowacyjna terapia chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu (warsztaty)
  • Praktyczne warianty nauki oraz poprawy lokomocji w oparciu o terapie neurorozwojowe.(warsztaty)

Zapisy:

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Sosnowiec ul. Stalowa 9a
Tel. 032 299 57 68
www.rcku.nazwa.pl
Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Nowak tel. 32 299 57 68 wew. 20


Udostępnij

Komentarze

komentarze