Udostępnij

Europejski Instytut Sztuk Uzdrawiania (EISU) jest Ośrodkiem Szkoleniowo Edukacyjnym. Szkolenia Instytutu są oparte na podejściu medytacyjno holistycznym. EISU jest dumny z połączenia integracyjnej pracy z ciałem i praktyk pracy z oddechem jako profesjonalnych technik uzdrawiania, łączących tradycje uzdrawiania „Zachodniego” z technikami i nurtami pracy „Wschodu”.

Europejski Instytut Sztuk Uzdrawiania (EISU) jest Ośrodkiem Szkoleniowo Edukacyjnym. Szkolenia Instytutu są oparte na podejściu medytacyjno holistycznym. EISU jest dumny z połączenia integracyjnej pracy z ciałem i praktyk pracy z oddechem jako profesjonalnych technik uzdrawiania, łączących tradycje uzdrawiania „Zachodniego” z technikami i nurtami pracy „Wschodu”.

Dwuletni Certyfikowany Trening  Masażu Mięśniowo Powięziowego – “Wykorzenienie przewlekłego bólu,
Wielopłaszczyznowa technika uzdrawiania”. 27 Listopad -2 Grudzień 2014: “Równoważenie Twarzy, Czaszki, Szyi, Klatki Piersiowej i Ramion “, zaprasza Satyarthi Peloquin z USA.

Certyfikowany Trening Biodynamicznego Oddechu oraz Uwalniania Traumy ®  . Giten Alexander Tonkov i Nisarga Eryk Dobosz zapraszają na 2 letni Trening BBTR 2014/2015.Wejdź w stan gdzie energia swobodnie przez Ciebie przepływa!  19-26 Września 2014 część 1 „OD OSOBOWOŚCI DO INDYWIDUALNOŚCI”.

Oferujemy dwuletnie szkolenia Pracy z Ciałem i Terapie Pracy z Oddechem, w obu ścieżkach prowadzące do uzyskania profesjonalnych kwalifikacji terapeutycznych, uznawanych międzynarodowo zarówno w USA i w Europie. Połączenie unikalnych, profesjonalnych technik uczenia stworzyły renomę EISU na całym świecie jako Instytutu certyfikowanych szkoleń terapeutycznych.

Instytut stwarza możliwości pogłębienia ucieleśnionej świadomości i kultywowania obecności wraz z otwartym sercem w relacjach.  Instytut został założony w 2013r. i jego misją jest promowanie i kształcenie profesjonalnych praktyków, terapeutów, oraz osób zajmujących się metodami uzdrawiania holistycznego. EISU oferuje liczne szkolenia i sesje w oparciu o Biodynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy, oraz Mięśniowo–energetyczne uwalnianie powięźi. EISU jest certyfikowany i stowarzyszony w Amerykańskim Stowarzyszeniu Praktyk Nie Opartych na Lekach, ang. American Association Of Drugless Practitioners (www.aadp.net), co daje mu wiodące miejsce pośród instytucji edukacyjnych, które spełniają wymagane standardy jakości w Uni Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Sześcio osobowy zespół EISU to doświadczeni terapeuci,  pochodzącymi z Polski , USA oraz Ukrainy. W Polsce EISU prowadzi szkolenia w Ośrodku Medytacji w Kikowie (www.kikow.pl)

Więcej informacji o Europejskim Instytucie Sztuk Uzdrawiania  na:

www.healing -institute.org


Udostępnij

Komentarze

komentarze