Masaż tensegracyjny - wprowadzenie do metody

Masaż tensegracyjny został opracowany w 1998 r. przez wrocławskiego fizjoterapeutę Krzysztofa Kassolika.

Tensegracja składa się z 2 członów: napięcie oraz integrate (integrować, łączyć w całość).

Pojęcie pochodzi z architektury i pierwszy raz zostało wprowadzone w 1927 r. przez R.B. Fullera. Wykorzystywane było w budownictwie do tworzenia wytrzymałych i lekkich konstrukcji, w których stabilizację osiągano poprzez zrównoważenie sił pociągania i ściskania.

Istnieją dwa modele tensegracyjne:

W pierwszym elementy zachowują zbliżoną sprężystość pozostając względem siebie nieruchomo w określonej pozycji, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. W układzie tym elementy oddziałują na siebie zarówno siłami ściskającymi jak i rozciągającymi.

W drugim występują elementy sztywne i elastyczne. Elementy elastyczne działają ściskająco na elementy sztywne, a sztywne rozciągają elementy elastyczne.

Cechą wspólna obu modeli jest przenoszenie napięć w sposób ciągły na wszystkie jego elementy co znaczy, że wzrost napięcia w jednym elemencie będzie powodował wzrost napięcia w całej strukturze. Rozwojem tensegracji w biologii przyczynił się Donald E. Ingber, który badał zależności zmiany kształtu komórki i jej funkcji. Stwierdził, że zmiany następują zarówno na poziomie komórkowym jak i makroskopowym obejmujący układ Ruchu. Przykładem pierwszego modelu tensegracyjnego jest układ beleczkowy kości. Drugim modelem wykorzystywanym w masażu są elementy sztywne jak układ kostny i wszystkie elementy ściskające tj. mięśnie, więzadła, powięzie.

Zasady masażu tensegracyjnego:

 • Zasada kolejności opracowania struktur – przy bólach ostrych zaczynamy od opracowania tkanek miękkich wykazujących się najmniejszym stopniem zaburzeń napięć. Przy łagodniejszych stanach należy opracowywać równomiernie cały układ mięśniowo-powięziowo-więzadłowy.
 • Zasada dozowania bodźca – masaż nie może zwiększać odczuć bólowych. Dobór technik, siły, czasu zależny jest od stanu pacjenta.
 • Zasada warstwowości – głębokość zastosowania technik zależna jest od stanu pacjenta. Przy bólach ostrych opracowuje się tkanki powierzchowne. W miarę postępów terapii i polepszenia stanu pacjenta możliwe jest zastosowanie głębszych technik.
 • Zasada kierunkowości – przy opracowaniu konkretnych grup mięśniowych masaż wykonuje się zgodnie  przebiegiem naczyń żylnych i chłonnych.

Techniki masażu tensegracyjnego:

W organizmie ludzkim zmiany napięć poszczególnych tkanek mają wpływ na przeniesienie patologicznych napięć na sąsiednie struktury. Zmiany napięć nie rozchodzą się równomiernie po sąsiadujących tkankach lecz maja tendencje do przemieszczania się pewnymi torami związanymi z elementami biomechanicznymi, dotycząc miejsc przyczepów mięśni i przebiegiem powięzi. Dla potrzeb terapeutycznych zostały stworzone cztery układy mięśniowo-powięziowo-więzadłowe, które są głównymi torami przenoszenia napięć:

1. I układ mięśniowo-powięziowo-więzadłowy – związany jest z mięśniem najszerszym grzbietu, tworzą go:

 •   Mięśnie przedramienia przyczepiające się na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej
 •   Przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia
 •   Mięsień najszerszy grzbietu
 •   Powięź piersiowo-lędźwiowa
 •   Górna część mięśnia pośladkowego wielkiego
 •   Pasmo biodrowo-piszczelowe powięzi szerokiej uda
 •   Przegroda międzymięśniowa tylna podudzia
 •   Troczek górny mięśni strzałkowych

2. II układ mięśniowo-powięziowo-więzadłowy – dotyczy napięć związanych z mięśniem piersiowym większym i tworzą go:

 •   Mięsień naramienny, część przednia i tylna
 •   Mięsień czworoboczny grzbietu, powięź powierzchowna grzbietu
 •   Mięsień piersiowy większy, powięź mięśnia p[piersiowego większego
 •   Powięź powierzchowna brzucha
 •   Więzadło pachwinowe
 •   Mięsień krawiecki
 •   Mięsień napinacz powięzi szerokiej
 •   Powierzchowna warstwa pasma biodrowo-piszczelowego
 •   Przegroda międzymięśniowa przednia podudzia
 •   Mięśnie strzałkowe długi i krótki

3. III mięśniowo-powięziowo-więzadłowy  - zmiany napięć związane z mięśniem zębatym górnym przednim wpływają na:

 •   Mięsień dwugłowy ramienia
 •   Mięsień kruczo-ramienny
 •   Mięsień piersiowy mniejszy
 •   Mięsień zębaty przedni
 •   Mięsień równoległoboczny większy i mniejszy
 •   Mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy
 •   Mięsień dźwigacz łopatki
 •   Mięsień naramienny część środkowa
 •   Przegroda międzymięśniowa boczna ramienia
 •   Grupa bocznych mięśni przedramienia: ramienno promieniowy, prostownik promieniowy długi i krótki nadgarstka, odwracacz
 •   Grupa tylna mięśni przedramienia: prostownik palców, prostownik palca małego, prostownik łokciowy nadgarstka
 •   Mięsień zębaty przedni dolny dodatkowo wpływa na napięcie powięzi piersiowo-lędźwiowej i mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, wpływając na  funkcję mięśnia biodrowego, gruszkowatego, pośladkowego średniego.

4. IV układ mięśniowo-powięziowo-więzadłowy – odnosi się do funkcji więzadła krzyżowo-biodrowego i obejmuje:

 •   Mięsień prostownik grzbietu
 •   Mięsień pośladkowy wielki
 •   Mięsień dwugłowy uda, głowa długa
 •   Mięsień półścięgnisty
 •   Więzadło krzyżowo-guzowe
 •   Mięsień półbłoniasty
 •   Mięsień bliźniaczy dolny
 •   Mięsień czworoboczny uda
 •   Mięsień przywodziciel wielki
 •   Część włókien mięśnia półbłoniastego przechodzi w więzadło podkolanowe i powięź goleni, pokrywając mięsień podkolanowy wpływając na napięcie mięśnia  płaszczkowatego.

W przypadku gdy przez tkanki o zwiększonym napięciu przechodzą naczynia krwionośne lub nerwy może dojść do ich podrażnienia. Wówczas objawy występują najczęściej w dystalnych częściach ciała wyrażając się zaburzeniami czucia, drętwieniem, bólem czy nadwrażliwością. W takim wypadku należy przywrócić napięcie tkanek przez które przechodzą nerwy lub naczynia, a w następnej kolejności opracować miejsce występowania dolegliwości.

W masażu tensegracyjnym stosuje się chwyty wywodzące się z  innych technik masażu, głównie z klasycznego.

 

Bibliografia:

 1. Kochański Maciej, Techniki Masażu Leczniczego, 2012 Ostrowiec  Świętokrzyski,  Markmed Rehabilitacja S.C.
 • w górę
  100%
 • down
  0%

Komentarze

Portret użytkownika kpk1981

Z notatek z kursu z dr

Z notatek z kursu z dr Kassolikiem i dr Andrzejewskim mam coś takiego; 3 układ jak widać jest bardziej rozbudowany, bo podzielony na podukłady.

 

UKŁAD I – układ mięśnia najszerszego grzbietu

Ocena:

 1. troczek górny mięśni strzałkowych

 2. warga zewnętrzna talerza kości biodrowej

 3. boczna powierzchnia wyrostków kolczystych Th5 – Th7

 4. kość grochowata

 5. głowa kości strzałkowej (opcjonalnie)

 6. nadkłykieć boczny kości ramiennej (opcjonalnie)

Masaż:

 1. troczek górny mięśni strzałkowych (boczna powierzchnia kości piętowej)

 2. przegroda międzymięśniowa tylna podudzia

 3. tylna część pasma biodrowo-piszczelowego

 4. powierzchowna warstwa mięśnia pośladkowego wielkiego

 5. kłęb, kłębik, rozcięgno dłoniowe

 6. grupa przednia przedramienia

 7. przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia

 8. mięsień najszerszy grzbietu

 

UKŁAD II – układ mięśnia piersiowego większego

Ocena:

 1. grzebień guzka większego kości ramiennej

 2. kolec biodrowy przedni górny

 3. podstawa pierwszej kości śródstopia

Masaż:

 1. przegroda międzymięśniowa przednia podudzia

 2. mięśnie strzałkowe

 3. przednia część pasma biodrowo-piszczelowego

 4. mięsień naprężacz powięzi szerokiej uda

 5. mięsień krawiecki

 6. powięź powierzchowna brzucha

 7. powięź piersiowa

 8. mięsień piersiowy większy

 9. część wstępująca mięśnia czworobocznego grzbietu

 10. część tylna mięśnia naramiennego

 11. część poprzeczna mięśnia czworobocznego grzbietu

 12. część przednia mięśnia naramiennego

 13. część zstępująca mięśnia czworobocznego grzbietu

 

UKŁAD III – układ mięśnia zębatego przedniego

Podukład kąta górnego łopatki

Masaż:

 1. część górna mięśnia zębatego przedniego

 2. mięsień równoległoboczny mniejszy

 3. mięsień nadgrzebieniowy

 4. mięsień dźwigacz łopatki

Podukład wyrostka kruczego łopatki

Masaż:

 1. mięsień dwugłowy ramienia

 2. mięsień kruczo-ramienny

 3. mięsień piersiowy mniejszy

Podukład nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Masaż:

 1. grupa boczna i tylna mięśni przedramienia

 2. przegroda międzymięśniowa boczna ramienia

 3. część środkowa mięśnia naramiennego

 4. mięsień nadgrzebieniowy

Podukład guzka większego kości ramiennej

Masaż:

 1. powięź piersiowo-lędźwiowa

 2. mięsień zębaty przedni

 3. mięśnie równoległoboczne (mały i duży)

 4. mięsień nadgrzebieniowy

 5. mięsień podgrzebieniowy

 6. mięsień obły mniejszy

Podukład krętarza większego kości udowej

Masaż:

 1. powięź piersiowo-lędźwiowa

 2. mięsień pośladkowy średni

 3. mięsień biodrowo-lędźwiowy (punktowo na krętarzu mniejszym)

 4. mięsień czworoboczny lędźwi

 5. mięsień gruszkowaty

 

UKŁAD IV – układ więzadła krzyżowo-guzowego

Ocena:

 1. kolec biodrowy tylny górny

 2. brzeg boczny kości krzyżowej

 3. kresa chropawa kości udowej

 4. kresa karkowa dolna

Masaż:

 1. mięsień pośladkowy wielki

 2. mięsień dwugłowy uda

 3. mięsień półścięgnisty i półbłoniasty

 4. mięsień przywodziciel wielki

 5. mięsień podkolanowy

 6. mięsień trójgłowy łydki

 7. mięsień zginacz długi palców (punktowo na paliczkach dalszych)

 8. mięsień zginacz długi palucha (punktowo na paliczkach dalszych)

 9. mięsień piszczelowy tylny (punktowo na podstawie I kości śródstopia)

 10. mięsień prostownik grzbietu

 • w górę
  50%
 • down
  50%
Portret użytkownika AndrzejZal

CZy ktoś ma film z masażem

CZy ktoś ma film z masażem tesegracyjnym był on udostępniany swego czasu dla studentów, teraz go nie mogę nigdzie znaleść

 • w górę
  50%
 • down
  50%
Portret użytkownika AndrzejZal

Dziękuje za informacje

Dziękuje za informacje :)

 

Troszkę za drogo jak na 31 min.

Film tylko służy jako informacja czy dane zagadnienie oraz sposób prowadzenia szkolenia będzie mi pasował :)

 • w górę
  50%
 • down
  50%
Portret użytkownika Bodyworker

Proszę bardzo, wpisałem to co

Proszę bardzo, wpisałem to co jest dostępne. Co do kosztów to może zaopatrzą się przede wszystkim nauczyciele, wszak to teraz jest w programie nauczania. Kursy, ksiażka, dvd, itd. Oczywiście że dvd w celach poglądowych. Aczkolwiek o zjawisku tensegracji jako takim jest sporo artykułów w sieci.

 • w górę
  50%
 • down
  50%
Portret użytkownika AndrzejZal

o tensegracji jako zjawisku

o tensegracji jako zjawisku rzeczywiście jest  sporo artykółów, które czesto się powtarzają , jednak mnie zalezy na odpowiednim odszukiwaniu  powiazań oraz sposoby normalizacji napięć. 

 • w górę
  50%
 • down
  50%
Portret użytkownika Bodyworker

No to czas na kurs. Swoją

No to czas na kurs. Swoją drogą także w języku angielskim jest sporo informacji. Pozdrawiam

 • w górę
  50%
 • down
  50%